Mumier och pyramider

Mumier och pyramider

 

MUMIEMANI

En mumie är en bevarad död kropp. I vanliga fall börjar förruttnelsen av en människas eller ett djurs kropp en kort tid efter döden, men mumier förstörs inte på samma sätt. Mumifiering var mycket viktigt för de forntida egyptierna. De trodde att döda människor fortsatte att leva i en annan värld och att själen behövde kroppen för att ha det bra i nästa liv. Förr trodde man att egyptierna använde en klibbig svart massa som kallas bitumen för att bevara kropparna av de döda. Senare förstod man att det som användes var ett vax. Det heter mum på arabiska och en balsamerad kropp kallas mumiya. Det var därifrån vi har fått ordet mumie.

Pyramiderna byggdes som gravar till mumierna av några egyptiska kungar, faraoner. Ingen hade någonsin tidigare uppfört sådana enorma byggnader. Speciellt den största pyramiden i Giza är ett av de legendariska undren från forntiden.

Pyramider och mumier kan berätta mycket för oss om livet i forntida Egypten. Studier av mumier ger ledtrådar till vilka sjukdomar människorna led av, varifrån de kom och vad de åt. Pyramiderna ger också information om egyptiernas skicklighet i byggnadskonst och deras religion.

Etymologi och dess mening

Det engelska ordet "mummy" kommer från medeltida latinska mumia, som är ett lån av det medeltida arabiska ordet mūmiya (مومياء) och från det persiska ordet mamma (vax), vilket innebär ett balsamerat lik, som även inneburit "bitumen". Den medeltida engelska termen "mummy" definierades som "medicinskt preparat av innehållet i mumier", snarare än hela liket.

VIDEOS

Nordens bäst bevarade mumier - Se film

Kinas glömda pyramider - Se film

DELA PÅ SOCIAL MEDIA